Wettelijke informatie

Het bedrijf

Website gepubliceerd en geproduceerd door A.LAFONT SAS
SIRET : 955 512 074 00522
SAS met een kapitaal van 3.235.140,00 euro
N°RCS Villefranche sur Saône-Tarare 955 512 074.
Adres: 150 Ancienne Route de Beaujeu – B.P 90421
Postcode: 69653
Stad: Villefranche sur Saône Cedex
Commercieel telefoonnummer: 04 74 62 68 68
Fax: +33 (0)4 74 62 47 29
Website: www.a-lafont.com
E-mail: contact@cepovett.com

Hosting van de site

De website www.a-lafont.com wordt gehost door Amazon Web Services:
Bedrijfsnaam: Amazon Web Services LLC
Adres: P.O. Box 81226 – Seattle, WA 98108-1226 – Verenigde Staten – aws.amazon.com

Inhoud van de site

De website www.a-lafont.com is eigendom van het bedrijf A.LAFONT SAS.
De op deze site gepresenteerde diensten dienen te worden gebruikt overeenkomstig de geldende contractuele voorwaarden en tarieven.
A.LAFONT SAS behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
De firma A.LAFONT SAS maakt gebruik van alle middelen waarover zij beschikt om betrouwbare informatie en een betrouwbare actualisering van haar websites te verzekeren. Er kunnen echter fouten of omissies voorkomen. De internetgebruiker dient zich derhalve te vergewissen van de juistheid van de door de verkoopdienst van A.LAFONT SAS verstrekte informatie, en de door hem nuttig geachte wijzigingen aan de site te melden. A.LAFONT SAS is in geen geval verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, noch voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die eruit zou kunnen voortvloeien.
Foto’s zijn niet contractueel.

Auteursrecht en reproductie

Deze gehele site valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom.
Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze site is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Vennootschap A.LAFONT SAS (artikel L335-2 van de Code de la Propriété Intellectuelle). Toegang tot onze site geeft u het recht op privé- en niet-exclusief gebruik van deze site.
De logo’s, afbeeldingen en handelsmerken op deze site zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Informatietechnologie en burgerlijke vrijheden

Overeenkomstig artikel 34 van de Franse wet nr. 78-17 van 06/01/1978 inzake de bescherming van persoonsgegevens, heeft u recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die u betreffen.
U kunt dit recht van toegang op de volgende manieren uitoefenen:
Schriftelijk: (per post met ontvangstbevestiging, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart).
Het is mogelijk om een kopie van de gegevens te vragen.
De via de formulieren verzamelde informatie zal niet aan derden worden doorgegeven.

Hyperlinks

Elke creatie van een hypertext link naar de site www.a-lafont.com mag enkel gebeuren met de voorafgaande schriftelijke toestemming van A.LAFONT SAS. A.LAFONT SAS wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de sites van derden die aan de Site gekoppeld zijn. Het gebruik van de diensten die door deze sites van derden worden aangeboden, is onderworpen aan de aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van deze sites. A.LAFONT SAS heeft geen controle over deze diensten van derden en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.
Het bestaan van een hypertext link van de site www.a-lafont.com naar een andere site houdt geen bekrachtiging in van deze site of van de inhoud ervan, het bedrijf A.LAFONT SAS oefent geen enkele controle uit over de inhoud van deze sites en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie, meningen en aanbevelingen die door deze derden worden verstrekt.

Inscription Newsletter

Abonnez-vous à notre newsletter Lafont, qui contient nos nouveautés, les récits de nos dernières actualités et les meilleurs conseils pour vos vêtements de travail.

Abonnement op de nieuwsbrief

Schrijf u in op onze Lafont nieuwsbrief met ons laatste nieuws en de beste tips voor uw werkkleding.