gegevensbeschermingsbeleid

Gegevensprivacybeleid: wat is het en waarvoor dient het?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon kan worden geïdentificeerd:

 • Rechtstreeks met naam of achternaam;
 • Indirect via een klantnummer, een getrouwheidsrekeningnummer, een telefoonnummer bijvoorbeeld.

Wanneer u een aankoop doet of een account aanmaakt op onze website, kan het zijn dat u ons bepaalde gegevens moet verstrekken, hierna de "Gegevens" genoemd, om u in staat te stellen te profiteren van de betreffende producten en diensten. Wij moedigen u aan ervoor te zorgen dat de gegevens die u ons verstrekt juist zijn en worden bijgewerkt.

Wij hechten veel belang aan de bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens, die wij beschouwen als een waarborg voor betrouwbaarheid en vertrouwen. Het beleid inzake gegevensbescherming is een duidelijke indicatie van ons streven naar naleving van de toepasselijke gegevensbeschermingsregels, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming ("GDPR"). Het privacybeleid heeft met name tot doel u te informeren over hoe en waarom wij uw gegevens verwerken in verband met de diensten die wij verlenen.

Voor wie is dit beleid bedoeld?

Het beleid is op u van toepassing, ongeacht waar u woont, of u nu een klant, een potentiële klant ("prospect") of een gewone bezoeker van de website van Lafont bent.

Als je jonger bent dan 15 jaar, mag je geen gebruik maken van onze diensten zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van een van je ouders, die schriftelijk aan ons moet worden verstrekt. Als u van mening bent dat wij zonder uw toestemming gegevens bewaren over een kind van u dat jonger is dan 15 jaar, kunt u ons vragen deze gegevens te verwijderen via de verstrekte contactgegevens.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

In het kader van de diensten die wij aanbieden, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens om de volgende redenen en op de volgende gronden verwerken:

 • Zodat u kunt profiteren van onze diensten (bijv. het aanmaken van een account, toegang tot onze diensten, het maken van websites, enz.) en om te reageren op uw verzoeken (bijv. verzoeken om informatie, klachten, enz.) op basis van onze verkoopvoorwaarden, onze gebruiksvoorwaarden en ons gerechtvaardigd belang om u de best mogelijke service te bieden.
 • Om u per e-mail op de hoogte te houden van onze laatste promotionele aanbiedingen en evenementen (bijv. webinars) op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze klanten te behouden en op basis van uw toestemming, indien u nog niet een van onze klanten bent.
 • Zodat u ons kunt volgen op sociale netwerken en uw mening kunt delen op basis van de algemene gebruiksvoorwaarden van het gebruikte platform (bijv. Facebook, LinkedIn...) en ons legitieme belang om een speciale pagina op sociale netwerken te hebben.
 • Zodat u zich kunt abonneren op onze nieuwsbrief die u op de hoogte houdt van al het nieuws over onze diensten op basis van uw toestemming.
 • Om de veiligheid en kwaliteit van onze dagelijkse diensten te waarborgen en te verbeteren (bv. statistieken, gegevensbeveiliging, enz.) op basis van onze wettelijke verplichtingen, onze algemene voorwaarden en ons gerechtvaardigd belang om de goede werking van onze diensten te waarborgen.

Ten slotte kunnen wij ook "cookies" op uw terminal installeren. Voor meer informatie over het gebruik van "Cookies", nodigen wij u uit om onze "
Cookiesbeleid
".

Wij verbinden ons ertoe uw gegevens alleen voor de hierboven beschreven doeleinden te verwerken. Wanneer u echter vrijwillig inhoud publiceert op de pagina's die wij op sociale netwerken publiceren, erkent u dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle persoonlijke informatie die u eventueel doorgeeft, ongeacht de aard en de oorsprong van de verstrekte informatie.

Welke gegevens verwerken wij en hoe lang?

 • Professionele identificatie- en contactgegevens (bv. naam, voornaam, professioneel e-mailadres, zakenadres, enz.) die worden bewaard voor de duur van de dienstverlening plus de wettelijke verjaringstermijnen, die over het algemeen 5 jaar bedragen.
 • Wanneer er verwarring bestaat tussen de naam van uw organisatie en uw persoonlijke naam (), economische en financiële gegevens (bijvoorbeeld: bankrekeningnummer, verificatiecode, enz.) die worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de transactie en voor het beheer van facturering en betalingen, plus de wettelijke verjaringstermijnen, die over het algemeen 5 tot 10 jaar bedragen.
 • Gegevens voor verkoop- en marketingdoeleinden en voor inschrijving op onze nieuwsbrief (bv. e-mailadres, enz.) worden bewaard gedurende maximaal 3 jaar vanaf het laatste contact dat wij met u hadden.
 • Verbindingsgegevens (bv. logs, IP-adres, enz.) worden gedurende 1 jaar bewaard.

Zodra de hierboven opgesomde bewaartermijnen zijn verstreken, wissen wij al uw persoonsgegevens om uw privacy voor de komende jaren te waarborgen. Het wissen van uw persoonsgegevens is onomkeerbaar en wij zullen u na deze periode niet meer kunnen mededelen. Wij kunnen hoogstens anonieme gegevens bewaren voor statistische doeleinden. Wij wijzen u er tevens op dat wij in geval van een geschil verplicht zijn al uw gegevens te bewaren voor de duur van de zaak, ook na het verstrijken van de hierboven beschreven bewaringstermijnen.

Welke rechten hebt u om het gebruik van uw gegevens te controleren?

De toepasselijke verordeningen inzake gegevensbescherming verlenen u specifieke rechten die u te allen tijde en kosteloos kunt uitoefenen om het gebruik dat wij van uw gegevens maken, te controleren.

 • Recht op toegang en afschrift van uw persoonsgegevens voor zover dit verzoek niet in strijd is met het zakengeheim, de vertrouwelijkheid of het correspondentiegeheim.
 • Recht op correctie van persoonsgegevens die onjuist, verouderd of onvolledig zijn.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor commerciële prospectiedoeleinden.
 • Het recht om te verzoeken om verwijdering ("recht om te worden vergeten") van uw persoonsgegevens die niet essentieel zijn voor de goede werking van onze diensten.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten beperken, waardoor u het gebruik van uw gegevens kunt fotograferen in geval van een geschil over de rechtmatigheid van een verwerking.
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat u de mogelijkheid biedt een deel van uw persoonsgegevens op te vragen zodat deze gemakkelijk kunnen worden opgeslagen of van het ene informatiesysteem naar het andere kunnen worden overgebracht.
 • Het recht om instructies te geven over wat er met uw gegevens moet gebeuren in geval van uw overlijden, hetzij via u, hetzij via een vertrouwde derde of een begunstigde.

Een verzoek kan alleen in aanmerking worden genomen als het rechtstreeks door u aan onze diensten wordt gericht. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren, binnen twee maanden na ontvangst, als het verzoek technisch ingewikkeld is of als wij veel verzoeken tegelijk ontvangen. Wij kunnen altijd weigeren in te gaan op buitensporige of ongegronde verzoeken, vooral als die zich herhalen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Wij zullen uw gegevens alleen delen met personen die gemachtigd zijn om ze te gebruiken voor het verlenen van onze diensten. Dit kan ons personeel zijn dat belast is met de uitvoering van de dienst, de boekhouding, de marketing of zelfs de beveiliging van onze gebouwen.

Wij kunnen uw gegevens ook delen met overheidsinstanties, externe adviseurs en beoefenaars van juridische beroepen, en dienstverleners of eventueel zakenpartners.

Op geen enkel moment draagt Lafont uw gegevens over of deelt deze met bedrijven die als doel hebben prospects te werven en commerciële uitnodigingen per SMS of e-mail te versturen zonder uw toestemming.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij stellen alle technische en organisatorische middelen in het werk die nodig zijn om de veiligheid van uw gegevens dagelijks te waarborgen en met name elk risico van vernietiging, verlies, wijziging of niet-toegelaten verspreiding van uw gegevens tegen te gaan.

Zo wordt van uw gegevens regelmatig een back-up gemaakt en worden ze dagelijks gecodeerd om de veiligheid ervan te garanderen.

Nog vragen?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via onze
contactformulier
.

Voor meer informatie over sommige gegevens die wij gebruiken om u te herkennen wanneer u terugkeert naar
a-lafont.com
kunt u onze "
cookiebeleid
".

Inscription Newsletter

Abonnez-vous à notre newsletter Lafont, qui contient nos nouveautés, les récits de nos dernières actualités et les meilleurs conseils pour vos vêtements de travail.

Abonnement op de nieuwsbrief

Schrijf u in op onze Lafont nieuwsbrief met ons laatste nieuws en de beste tips voor uw werkkleding.